"Music and silence combine strongly because music is done with silence, and silence is full of music." -Marcel Marceau

Tuesday, 25 October 2011

Dinamik Dalam Muzik

Dinamik mempunyai DUA unsur utama :

Lembut Seperti kucing

Kuat seperti harimau

Terdapat dua tanda dinamik asas dalam muzik iaitu:
  1. "p" atau piano, yang bererti lembut.
  2. "ƒ" atau  forte, yang bererti kuat.

Alat muzik seperti piano boleh menghasilkan bunyi "p" atau lembut dan juga "ƒ" atau kuat.

Contoh bunyi dinamik lembut:


Contoh bunyi dinamik kuat: