"Music and silence combine strongly because music is done with silence, and silence is full of music." -Marcel Marceau

Friday, 25 November 2011

KSSR

Pada Tahun 2011, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) telah digubal dan diperbaharui dengan kewujudan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Pelbagai perubahan dan pengemaskinian dilakukan kepada kurikulum yang sedia ada untuk memenuhi keperluan globalisasi pada masa kini selaras dengan falsafah Pendidikan.

Bacaan lanjut tentang konsep KSSR

Berikut merupakan Surat Pekeliling yang telah dikeluarkan oleh KPM

Surat Pekeliling

Sebarang maklumat lanjut bolehlah melayari laman web rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)

No comments:

Post a Comment